selkee

Selkeen ydintavoitteena on nimensä mukaisesti selkeyttää yritysten päivittäistä toimintaa, ja tämän avulla parantaa niin palveluiden laatua ja toiminnan tehokkuutta kuin lisätä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttäkin. Selkeen tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä kehittämistä – ei pelkästään purukumipaikkoja!

Usein toiminnan, prosessien ja palveluiden kehittäminen ei ole kovinkaan suoraviivaista (vaikka se sellaisena joskus halutaankin nähdä). Monissa organisaatioissa on ns. ”historian painolastia”, erilaisia persoonia, asenteita, uskomuksia, toiminnan siiloutumista, viestintä- ja vuorovaikutushaasteita… sekä ihan käytännön ongelmia esteenä sille, että toiminnan kehittäminen ei aina ole aivan helppoa.

Siksi onnistunut toiminnan kehittäminen vaatiikin sekä ymmärrystä laajoista kokonaisuuksista (mitä ollaan tekemässä ja miten asiat kytkeytyvät toisiinsa) että ihmisten toiminnasta (miten asiat viedään käytäntöön saakka). Kehittämistä vauhdittavat oikeanlainen asenne, määrätietoinen tekeminen ja avoin vuorovaikutus kaikkien osapuolten välillä.

Selkeen ideologia

YMMÄRRYTTÄMINEN

Vuorovaikutuksen lisääminen eri tahojen välillä, sekä asioiden selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen, jotta niihin on helpompi tarttua.

TEKEMISEN MEINIKI

Asenne, käytännönläheisyys, koordinointi, yhdessä tekeminen, sekä etenemisen ja toimivan lopputuloksen varmistaminen.

KESTÄVÄ KEHITYS

Asiat kerralla kuntoon! Laadukasta ja kokonaisvaltaista kehittämistä, joka säästää aikaa ja rahaa, ja jonka tulokset kantavat pitkälle.

MAALAISJÄRKI

Lopulta kaikki kiteytyy tähän. On turha tehdä mitään sellaista, mitä ei koeta aidosti hyödylliseksi ja toimivaksi.

Kuka?

Olen Pia Wessman, kehittämisen asiantuntija ja Selkeen perustaja.

Yli 15 vuoden ajan työtehtäväni erilaisissa organisaatioissa ovat liittyneet tavalla tai toisella toiminnan kehittämiseen – joko ihmisten, prosessien tai palveluiden näkökulmasta. Olenkin nähnyt runsaasti sekä onnistuneita että epäonnistuneita kehittämisprojekteja.

Olen työskennellyt pääosin julkishallinnossa ja IT-alalla, mutta uskon useimpien kehittämisen pääperiaatteiden olevan samanlaisia lähes kaikilla toimialoilla. Kaikki lähtee liikkeelle ihmisistä. Ilman ihmisiä ei ole yrityksiä eikä palveluita, ei tarvita prosesseja, materiaaleja eikä teknologioita. Ihmiset ovat kaiken keskiössä – myös kehittämiseen liittyen.

Kehittäminen – asioiden tehostaminen ja parantaminen – on intohimoni.

Mielestäni selkeät palvelut ovat asiakaspalvelua parhaimmillaan. Selkeät tavoitteet ja toimintamallit taas varmistavat sen, että organisaation resursseista ja kyvykkyyksistä saadaan mahdollisimman paljon irti. En silti missään nimessä ole liikkeellä “riistonäkökulmalla”. Työnteon pitäisi mielestäni olla mielekästä ja sujuvaa, ja siksi ajattelen pikemminkin niin päin, että selkeät tavoitteet ja toimintamallit ovat jokaisen työntekijän perusoikeus! Tavoitteeni on auttaa yrityksiä kehittämään sisäisiä toimintamallejaan siten, että työnteko yrityksessä olisi mahdollisimman sujuvaa ja asiantuntijat voisivat keskittyä ydintehtäväänsä kaikenlaisen turhan ”kohinan” sijaan.

IT-organisaatioissa olen yli 8 vuoden ajan keskittynyt palvelunhallintaan, eli miten IT-palveluja tuotetaan sujuvammin, tehokkaammin, nopeammin ja laadukkaammin, samalla nostaen henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttä. IT-organisaatioiden toiminnan taustalla vaikuttava viitekehys on pitkään ollut ITIL (IT Infrastructure Library), jonka soveltamisen todentamiseksi käytetään ISO 20 000 -laatustandardia. Kehitystyön tavoitteena ei mielestäni silti milloinkaan pitäisi olla ”ITILin mukainen toiminta” tai ”hyväksytty ISO 20 000 -sertifiointi”, vaan toiminnan ja palveluiden kehittäminen asiakkaita, työntekijöitä ja yrityksen menestystä parhaalla tavalla tukevaksi kokonaisuudeksi. Viitekehykset ja standardit kyllä tukevat kehitystyötä, mutta ne eivät koskaan saisi olla kehittämisen itseisarvo.

Reilun 20 vuoden aikana olen työskennellyt organisaatioissa mm. harjoittelijana, työntekijänä, asiantuntijana, kouluttajana, erilaisissa projektitehtävissä, esimiehenä, kehittäjänä ja konsulttina. Minulla on siis melko monipuolinen kokemus siitä, miltä työelämä näyttää toiminnan eri tasoilta tarkasteltuna.

Minulle on kertynyt käytännön kehittämiskokemusta mm. seuraavilta liiketoiminnan osa-alueilta:

Olen erilaisten koulutusten ja valmennusten avulla ”sivistänyt itseäni” lukuisista aiheista, viimeisimpinä mm. palvelumuotoilu, itseohjautuvuus, yhteiskehittäminen, innovointi, tehokkuus ja aikaansaaminen, persoonallisuustyypit työelämässä, resilienssi, LEAN, ketterät kehittämismenetelmät, sekä systeemiajattelu. Koko työurani ajan olen ollut kiinnostunut mm. johtamisesta (erityisesti muutoksen johtaminen), kehittämisestä, viestinnästä, sekä työntekijä- ja asiakaslähtöisyydestä. Näitä taitoja olen myös monipuolisesti päässyt käyttämään työssäni.

Tarkemman työkokemukseni sekä koulutukseni löydät LinkedIn-profiilistani.

 

 

Haluaisitko Sinä lähteä tekemään kanssani seuraavaa projektia? Jos mikä tahansa asia jäi vielä askarruttamaan, otathan yhteyttä! Kysymällä ja keskustelemalla asiat selviävät. 🙂