palvelut

Autamme asiakkaitamme rakentamaan menestyvää, asiakaslähtöistä, helposti skaalautuvaa, kustannustehokasta, laadukasta, luotettavaa ja kestävälle pohjalle rakennettua yritystoimintaa – ilman purukumipaikkoja!

Liian usein moni hyvä muutos jää “paperin makuiseksi” tai kokonaan toteuttamatta, koska sitä ei saada konkretisoitua käytännön tasolle, tai yksinkertaisesti kehittämistä ei vain ehditä tehdä – joko lainkaan tai sitten kunnolla. Selkeen palveluiden tavoitteena on, että teidän toimintanne, palvelunne ja prosessinne kehittyvät aidosti haluttuun suuntaan – konkreettisesti ja kestävällä tavalla.


TOIMINNAN JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN


IT-PALVELUNHALLINTA JA PALVELUJOHTAMINEN
(ITIL, ISO 20 000)

PROJEKTINHALLINTA-PALVELUT

Kaikki palvelut tulostakuulla!

Jos sopimuksessa määriteltyjä tuloksia ei saavuteta, asiakkaan ei tarvitse maksaa palvelusta.

Koskaan ei ehditä tehdä kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan!

selkeen tapa

Yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen

Koordinointi ja varmistaminen

Käytännönläheisyys ja maalaisjärki

Vuorovaikutus ja ymmärrys

Toteuttaminen ja aikaansaaminen

Kestävä kehitys - kerralla kuntoon!

kenelle?

Kasvu luo monimutkaisuutta ja monimutkaisuus on kasvun hiljainen tappaja.

Chris Zook

Selkeen palveluiden kohderyhmänä ovat erityisesti keskisuuret, usein kasvuvaiheessa olevat asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset ja organisaatiot, sekä erilaiset yhteistyöprojektit, joissa tarvitaan kehittämisen ja palvelujohtamisen asiantuntemusta sekä selkeyttävää työotetta. Myös yritysfuusioissa on usein hyötyä siitä, että mukaan otetaan ulkopuolinen, puolueeton taho, joka lähtee määrittelemään uuden yrityksen yhteisiä palveluja, prosesseja ja toimintamalleja. 

Selkeen erityisosaamisalaa ovat IT-organisaatiot, mutta kaikki palvelumme ovat helposti räätälöitävissä ja hyödynnettävissä myös monilla muilla toimialoilla.

Kehittämistarpeet liittyvät usein palveluiden sekä organisaation sisäisen toiminnan selkeyttämiseen ja kehittämiseen:

Kehitettävä kohde voi liittyä myös yleisesti minkä tahansa innovaation toteutukseen, suunnitteluun ja käyttöönottoon, jossa on hyötyä vahvasta palvelu-, prosessi- ja kehittämisosaamisesta.

Hyödyt

Onko organisaatiossasi jotain seuraavista kehittämishaasteista?

Olemme tähän koonneet tilanteita, jotka usein aiheuttavat haasteita organisaatioiden kehittämiselle, sekä muutamia mahdollisia ratkaisuehdotuksia.

KEHITTÄMISTARPEITA EI TUNNISTETA

Kehittämistarpeiden tunnistaminen kartoituksen avulla, prosessi/välineet kehittämistarpeiden keräämiseen, luokitteluun ja hallintaan.

KEHITTÄMISEN PIRSTALOITUMINEN

Kehittämisen hallintamallin rakentaminen, kehittämissalkun käyttöönotto, kehittämistä koskevien roolien ja vastuiden tarkempi määrittely.

LIIKAA TEKEMISTÄ -> LAMAANNUS

Kehittämistarpeiden haltuunotto: kokoaminen yhteen näkymään, arviointi, priorisointi, pilkkominen pienempiin osiin, vastuuttaminen ja aikatauluttaminen.

SKEPTISYYS KEHITTÄMISTÄ KOHTAAN

Kehittämisen hyötyjen korostaminen, asenteisiin ja motivaatioon vaikuttaminen, yhteinen keskustelu ja pohdinta, kehittämisen pilkkominen, ”pienet voitot” ja viestinnän lisääminen.

KIRJANOPPINEISUUS VS. KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN ("PROPELLIHATTUILU")

Aikatauluttaminen ja aikatauluihin sitoutuminen, pala kerrallaan kuntoon, yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen, terminologian selkeyttäminen, jalkauttamisosaamisen kasvattaminen.

KEHITTÄMISTÄ EI OLE SELKEÄSTI VASTUUTETTU

Tunnistaminen: ketkä organisaatiossamme tekevät kehittämistä / keiden pitäisi tehdä? Kehittämiseen liittyvien tehtävien, roolien, vastuiden ja valtuuksien määrittely ja jalkauttaminen.

KIIRE: KEHITTÄMISELLE EI OLE RIITTÄVÄSTI AIKAA

Kokonaiskuvan haltuunottaminen, kehittämisen pilkkominen, ajanhallintataitojen kehittäminen. Onko kaikki organisaatiossa nyt tehtävä työ pakollista vai tehdäänkö esim. ylipalvelua?

HENKILÖSTÖ EI TOIMI SOVITTUJEN MALLIEN MUKAISESTI

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen, muutosjohtamistaitojen sekä jalkauttamisosaamisen lisääminen. Kehittämisen dokumentointi, sekä säännöllinen viestintä, mittaaminen ja seuranta.

TULOKSET EIVÄT OLE SITÄ MITÄ ODOTETTIIN

Lähtötilanteen ja tavoitteiden tarkempi määrittely: mitä, miksi, mitkä ongelmat pyritään ratkaisemaan, millainen lopputuloksen tulee olla, mihin tarpeisiin sen tulee vastata, mitä muuta tulee huomioida.

Realize that if you have time to whine and complain about something then you have the time to do something about it

Anthony J. D’Angelo

SELKEEN PALVELUIDEN AVULLA VOIDAAN

Ilmianna organisaatiosi!

Tunnistitko, että Sinun organisaatiossasi voisi olla tarvetta Selkeen palveluille? Lähetä nimetön ilmiantosi oheisella lomakkeella ja otamme sinne yhteyttä! Ehkä saamme yhdessä laitettua asioita kuntoon.